LED

لایت داخل کابین یخچال

ابعاد این لایت ها کوچک است و مخصوص نصب در کابین یخچال است

لایت کابین فریزر

ابعاد این لایت ها کوچک است و مخصوص نصب در کابین یخچال است

لایت صفحه ایی

-مخصوص نصب بروی دیواره داخلی یخچال

-تولید در ابعاد مختلف

لایت COMBI

این لایت ها به گونه ایی طراحی شده اند که در هنگام فعال شدن آبریز درب یخچال فعال شوند

لایت زیر درب

-مخصوص نصب در زیر درب یخچال

مجد الکترونیک

از طراحی تا تولید همراه شما